FOTO

Da beveger vi oss inn i fotografi verdenen, som tar for seg fotoapparatet og fotografier. Vi starter med og se på hvordan det hele gikk til fra den spede starten til dagens fotoapparater og fotografier og begynner da med det første kameraet.

DET FØRSTE KAMERAET

Det første som betegnes som kamera ble kalt Camera Obscura, det var en kasse som lagde en lysstråle som ble ledet til et stykke papir hvor kunstnere lagde omriss av motivene sine. Det ble etterhvert mange av renessansens malere som benyttet seg av dette.

Det var så tidlig som 300 tallet at en Aristoteles beskrev denne virkningen av og slippe dagslys inn gjennom et lite hull i veggen . Og da Leonardo Da Vinci i 1490 gjorde det samme og beskrev fordelene for kunstnere og bruke dette, ble det starten på utviklingen av dagens foto apparater.

Det ble da behov for enklere og mere transportable camera som kunstnerne kunne ta med seg rundt omkring, det ble også satt inn linse i hullet som slapp inn lyset som gav et mere lyssterkt og klarere bilde. Etter hvert kom også blender som regulerte lysmengden på papiret. Det ble laget flere varianter utover 1500 tallet og i slutten av 1650 tallet lagde Kaspar Schott et camera med to linser og avstand innstilling.

Det ble stadig gjort forberinger på camera obscura, det første speilrefleks camera obscura ble til i midten av 1670 tallet av matematiker proffessor Johann Sturm som ved hjelp av speil som stod i 45 graders vinkel på linsen overførte da bildet rett vei og unngikk dermed det vanlige opp ned bildet lenge før tanken på at det gikk an og ”ta bilder” med apparatet.

I ca 1800 var det Thomas Wedgwood som først begynte med tanken om og plassere lysfølsomme materialer i et kamera, men det vart med tanken fordi han klarte ikke og finne et egnet middel til og binde sølvnitratet.

DET FØRSTE FOTOGRAFIET

Det ble franskmannen Joseph N Niepce som gjorde flere eksperimenter og til slutt klarte han det med utrolig lang eksponeringstid. Han brukte en viss type asfalt som lot seg herde av lyset som han hadde på en tinnplate, de deler av platen som ikke ble belyst kunne børstes bort. Det ble da beskrevet som verdens første fotografi og ble tatt i 1826 og fikk navnet Utsikt fra vinduet i Le Gras. Det er veldig kornete og med den tidens utstyr beregner man at eksponeringstiden var på ca 8 timer. Litt av en forskjell på dagens kameraer som har under 1 sekund .Dette første bildet kalte han heliografi som betyr soltegning, noe han brukte to ting for og få til, et camera obscura og lyssensetive kjemikalier .

Det er derimot en annen franskmann som regnes som oppfinneren av fotografiet i dag, Louis Daguerre ekperimenterte med sølvsalter og kvikksølvdamp om ble brukt som ”fremkaller”. Med natriumtiosulfat fikserte han bildene og gjorde dem varige. Han la fram sitt arbeid for det franske vitenskaps akademiet i slutten av 1830 årene og kalte prosessen for Daguerreotypi. Dette var da ømtålige bilder som ikke kunne gjøres mer en en om gangen av.

Det var noe om fotografiet og kameraets spede begynnelse, vi fortsetter utviklingen i vår neste artikkel så bli med videre på turen.

Comments are closed.