DIGITALISERING AV BILDENE

Fotografiets utvikling gikk nok litt tregt til å begynne med, men da de først klarte og løse gåten med fremkallingen gikk det slag i slag med utviklingen videre. Men det tok alikevel en del tid før de klarte og digitalisere bildene, til bruk i datamaskiner. Det er noe av det vi skal se på nå.

Bildenes utvikling

Bildenes utvikling

Den tradisjonelle fremkallingen i mørkerom med kjemilkalier, var den første metoden som folk flest kunne klare og gjøre med litt opplæring. Da den digitale tidsalderen kom klarte de og utvikle kameraene til og lagre bildene elektronisk og dette gjorde bildebehandlingen vesentlig enklere.

Det som skulle til for at bildene kunne digitaliseres var at alle analoge verdier omformes til digital informasjon. Noe man kunne gjøre ved foreksempel og scanne inn bilder og dokumenter til datamaskinen.

Dette fremskrittet hjalp mange med og bevare bildene sine for ettertiden. Ikke minst i det offentlige arkiver rundt omkring i landet, som foreksempel riksarkivet og statsarkivet. Her snakkes det om millioner av bilder, som blir forvart på en god måte. Avisene og andre medier har også et enormt arkiv med bilder som blir overført til digitale arkiver for bevaring og etterbruk.

Historiske bilder som vist over blir bevart i det digitale sysyemet, noe som de vanlige fremkallingen har problemer med, da bildene fort blir blekere med tiden.

Digitalarkivet

I digitalverket finner du ikke bare gamle bilder men også dokumenter som er overført til det digitale, sånn som gamle kirkebøker, dokumenter over eiendommer, tinglysninger og panteregistre mm.  Det kan være et interessangt tilbakeblikk i den norske historien med og besøke digitalverkets sider og utforske litt. Som med disse gamle historiske bildene fra krigens dager. Eller man kan bruke arkivet til slektsforskning, da de fleste gamle kirkebøkene ligger inne her. Her er det også masse stoff til skole elever som skal skrive om landets historie, man finner mye informasjon her.

Digitalarkivet

Digitalarkivet

Det ble ikke før i 2016 at bildene i riksarkivet ble tilgjengelig for de fleste, noe som gjorde det vesentlig lettere for folk flest og finne bilder eller dokumenter de søkte etter via den digitale porten, med fotografier fra ca 1860 og frem til våre dager og det ble i fra ca 1900 tallet vanlig at det ble tatt bilder av dokumentene fra det offentlige for og kunne bevare dokumentene om de ble borte på noe vis. Det er massevis av forskjellige typer bilder og dokumenter og finne i arkivet, med over 500 forskjellige arkiver har man store muligheter til og finne det man leter etter.

Her kan man bestille fotografiske kopier til bruk i foreksempel egen publisering eller lignende.

Digital kamera

De første digitale kameraene som kom var i 1980 årene, men det tok en tid før de kom ut på markedet for de vanlige forbrukerne, nesten 10 år senere og de ble fort kjempepopulære blandt folk som yndet og bruke fotoapparatet. Det var små hendige kameraer som man kunne lagre sine bilder rett in på egen data hor man enkelt kunne redigere dem selv etter behov.

Der setter vi sluttstreken for denne gangen. Men serien fortsetter med fotografier og kameraer.

Comments are closed.